Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sống Mê Kông (GMS2) lần 2 - vay vốn ADB Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sống Mê Kông (GMS2) lần 2 - vay vốn ADB

Các dự án Ban QLDA Đầu tư Xây dựng số 2 là chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư Các dự án Ban QLDA Đầu tư Xây dựng số 2 là chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư

Các dự án thực hiện công tác Tư vấn QLDA hoặc TVGS thi công xây dựng giúp các phường xã Các dự án thực hiện công tác Tư vấn QLDA hoặc TVGS thi công xây dựng giúp các phường xã

Video Video

Thông báo Thông báo

  • NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019
  • Giải quyết dứt điểm tồn tại GPMB tại trạm bơm Vân Sơn và 02 hộ đường Trần Quang Khải
  • Hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện cho tất cả các Dự án tại Ban

Thư viện ảnh Thư viện ảnh