Ngày đăng: 25/03/2019
I. GENERAL INFORMATION OF THE PROJECT Impact and Outcome: The project’s impact for Bac Giang, Mong Cai and Sa Pa Towns is aligned with the... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/01/2019
Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2018 là một báo cáo tổng hợp chung của các tiểu dự án thành phần Bắc Giang; Lào Cai; Quảng Ninh. Nội dung báo cáo đề cập đến các vân đề sau:Tiến độ thực... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/01/2019
GIỚI THIỆU 1. Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) – bản cập nhật- cho tiểu dự án Bắc Giang là một trong năm EMP đã được chuẩn bị cho các tiểu dự án thuộc dự án Phát triển các đô... Xem tiếp

Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:76

Số lượt truy cập: 49841