Diễn đàn Diễn đàn

Các chuyên mục
Chuyên mục Các chuyên mục Luồng thảo luận Đã gửi  
Các dự án thực hiện công tác Tư vấn QLDA hoặc TVGS giúp UBND các phường xã
Nơi cập nhật các thông tin các Dự án phường xã
Chuyên mục con: Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Lê Lợi, Phường Mỹ Độ, Phường Ngô Quyền, Phường Thọ Xương, Thêm »
16 0 0 RSS Mở trên cửa sổ mới
Dự án do PMU2 làm Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư
Cán bộ trong Ban QLDA cập nhật các Dự án do mình quản lý tại đây
Chuyên mục con: Dự án chuẩn bị đầu tư 2019, Dự án chuyển tiếp, Dự án khởi công năm 2019
26 1 1 RSS Mở trên cửa sổ mới
Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2)
Phòng ODA cập nhật các công việc, công văn giấy tờ và công việc tại đây
Chuyên mục con: BG1 - Đường Trần Quang Khải, BG2 - Đường Vành đai Đông Bắc, BG3 - Cải tạo hệ thống nước thải, BG4 - Cải tạo hệ thống thoát nước mưa, BG5 - Cải tạo Trạm xử lý nước thải, Thêm »
10 9 14 RSS Mở trên cửa sổ mới
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Nơi cập nhật các thông tin, chế độ chính sách về GPMB và thông tin các dự án đang gặp khó khắn vướng mắc và để tập chung các ý kiến tham mưu
0 0 0 RSS Mở trên cửa sổ mới
Giải trí 0 4 4 RSS Mở trên cửa sổ mới
Phòng hành chính kế toán
Nơi tụ tập, trà đá, chém gió của phòng hành chính kế toán
0 1 1 RSS Mở trên cửa sổ mới
Phòng kế hoạch
Nơi tụ tập, trà đá, chém gió của phòng kế hoạch
0 1 3 RSS Mở trên cửa sổ mới
Phòng kỹ thuật
Nơi tụ tập, trà đá, chém gió của phòng kỹ thuật
Chuyên mục con: Báo cáo công việc hàng tháng, Báo cáo công việc hàng tuần, Ghi nhớ công việc phải thực hiện, Kiểm điểm công việc của phòng trong tuần
4 3 8 RSS Mở trên cửa sổ mới
Phòng ODA
Nơi tụ tập, trà đá, chém gió của phòng ODA
0 1 3 RSS Mở trên cửa sổ mới
Điều hành chungChuyên mục con: Báo cáo cán bộ 1 2 2 RSS Mở trên cửa sổ mới