Ngày đăng: 25/03/2019
Hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố triển khai kế hoạch thực hiện BT GPMB Dự án Đầu tư xây dựng diểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang như sau: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 08/01/2019
1. Địa điểm xây dựng: Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. 2. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 3. Quy mô: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai,... Xem tiếp

Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:65

Số lượt truy cập: 49831