Cơ Cấu Tổ Chức Cơ Cấu Tổ Chức

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Di động Email
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2
Nguyễn Tiến Tùng Giám đốc 02043557888 0913257888 nttungbg@gmail.com
Đỗ Huy Hoàng Phó giám đốc 02043557888 0946220985 huyhoang.qlda@gmail.com
Nguyễn Minh Ngọc Phó giám đốc 02043557888 0983891179 ngoc.ubndtp@gmail.com
Nguyễn Mạnh Thắng Trưởng phòng 02043557888 0913257238 thangtpbg@gmail.com
Bùi Quốc Hoàn Phó phòng 02043557888 0904106206 buiquochoanbg@gmail.com
Bùi Đình Quý Trưởng phòng 02043557888 0946050555 quybqlda.bg@gmail.com
Hoàng Thị Loan Phó phòng 02043557888 0939591742 hoangloan2110@gmail.com
Ngô Minh Hòa Trưởng phòng 02043557888 0358858686 hoa.vinaco@gmail.com
Nguyễn Thị Nguyệt Thủ quỹ 02043557888 0969942345 nguyetpmubg1976@gmail.com
Đỗ Thị Phương Loan Văn thư 02043557888 0982274545 loanpmu@gmail.com

Danh Sách Tổ Chức, Cơ Quan Danh Sách Tổ Chức, Cơ Quan

Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:83

Số lượt truy cập: 49849