Sớm kiện toàn các đội quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường

Ngày đăng: 26-02-2019
|
Lượt xem:

(BGĐT) - Ngày 25-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị kiểm điểm, đánh giá tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường (Đội Quản lý TTGTXD&MT) các huyện, TP. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành; UBND các huyện, TP.

Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 10 Đội Quản lý TTGTXD&MT, được UBND tỉnh Hà Bắc (cũ) quyết định thành lập từ cuối năm 1994. Ngoài ra, UBND một số phường, xã cũng thành lập đội trật tự đô thị tại địa phương. Hiện các đội có 95 biên chế và 32 cán bộ hợp đồng lao động. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh kết luận hội nghị.

Chức năng, nhiệm vụ của Đội là giúp UBND huyện, TP và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý; phối hợp thực hiện các quyết định hành chính liên quan. Đội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, TP không có thu, do ngân sách nhà nước bảo đảm chi; có tư cách pháp nhân, con dấu, được mở tài khoản theo quy định.

Đánh giá kết quả hoạt động của Đội Quản lý TTGTXD&MT, ông Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho rằng, lực lượng này đã đạt được nhiều thành tích trong quản lý, khẳng định vai trò, trách nhiệm trên địa bàn.

Tuy vậy, việc giao chỉ tiêu biên chế hiện nay chưa hợp lý, huyện có 10 cán bộ nhưng chỉ 1 người có trình độ cao đẳng giao thông, các thành viên khác được điều chuyển từ các phòng văn hóa, giáo dục… không có chuyên môn liên quan.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng, cơ sở pháp lý để thành lập các đội quản lý TTGTXD&MT hiện nay chưa bảo đảm khi không có văn bản nào có quy định liên quan. Đội chủ yếu tham mưu, không có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính làm hạn chế hiệu quả hoạt động; trong điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn, kinh phí bảo đảm cho các đội hoạt động cũng còn nhiều bất cập…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn đánh giá: Đây là lực lượng cần thiết, giúp quản lý tốt trật tự giao thông, xây dựng, phát hiện vi phạm môi trường. Tuy vậy, cơ sở pháp lý trong thành lập còn nhiều bất cập, đồng chí đề nghị các sở, ngành rà soát lại các văn bản, quy định liên quan để kiện toàn lực lượng trên. Đồng thời, thống kê, đánh giá đầy đủ năng lực và tài chính để đề xuất hướng kiện toàn phù hợp.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cho rằng, trước thực tiễn cán bộ quản lý nhà nước còn ít, vai trò của các đội quản lý TTGTXD&MT đã được khẳng định. Tuy vậy, quy định chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này còn chưa cụ thể. Đồng chí đề nghị, trước ngày 30-2, UBND các huyện, TP kiện toàn báo cáo, trong đó nêu rõ việc tổ chức bộ máy, chuyên môn, vai trò hiện nay của các đội và từng vị trí việc làm cụ thể. Sở Nội vụ chủ trì đánh giá tồn tại, làm rõ vấn đề có tiếp tục cho lực lượng này duy trì hoạt động hay kiên quyết giải thể? 

Đồng chí định hướng, trong trường hợp tiếp tục đề xuất cho tồn tại, thành lập thì cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đội là giúp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, đưa ra hướng xử lý các vi phạm liên quan. Kinh phí hoạt động do ngân sách các huyện, TP cân đối bảo đảm, có thể nghiên cứu cho phép thu tiền dịch vụ trông giữ phương tiện…

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và Sở Tư pháp phối hợp nghiên cứu ban hành khung pháp lý quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng cụ thể của các đội xong trước ngày 30-5. Đồng thời, hướng dẫn, thẩm định đề án việc làm của đội tại các huyện, TP. Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các đội hoạt động trong thời gian tới.

Hồng Vũ

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/277006/som-kien-toan-cac-doi-quan-ly-trat-tu-giao-thong-xay-dung-va-moi-truong.html


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:77

Số lượt truy cập: 48626