KẾ HOẠCH Thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: HTKT điểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang

Ngày đăng: 25-03-2019
|
Lượt xem:

Hoạt động bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố triển khai kế hoạch thực hiện BT GPMB Dự án Đầu tư xây dựng diểm dân cư đường Hoàng Hoa Thám, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang như sau:

 

         

I. Mục đích, yêu cầu:

          1. Tổ chức triển khai các bước đúng theo quy trình của công tác bồi thường GPMB. Trong đó tập trung cao thực hiện công tác bồi thường, GPMB để bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 7 năm 2019.

          2. Việc chỉ đạo phải sát sao, cụ thể; Tổ chức thực hiện phải chủ động, tích cực, liên tục; Tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện bồi thường GPMB; Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định về bồi thường GPMB đáp ứng được yeu cầu về tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà nước, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của công dân theo quy định của pháp luật về đất đai trong thu hồi đất và bồi thường GPMB.

         

II. Nội dung kế hoạch:

TT

Nội dung công việc BTGPMB

Thời gian xong

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Thành phần

1

Trích đo bản đồ, Quy chủ sử dụng đất

Trước ngày 15/3/2019

Thực địa

Đơn vị đo đạc bản đồ

Cán bộ địa chính, trưởng thôn

2

Hội nghị triển khai kế hoạch, công tác GPMB

Trước ngày

15/3/2019

UBND xã Song Mai

Hội đồng BTGPMB

ĐU-HĐND-UBND các đoàn thể CT-XH xã và của thôn.

3

Họp với các hộ dân có đất thu hồi để triển khai Thông báo thu hồi đất, phổ biến chủ trương, chính sách của Nhà nước về thu hồi đất, BTGPMB; thông báo về kế hoạch kê khai, kiểm kê và thực hiện công tác GPMB

Xong trước ngày 22/3/2019

Nhà văn hoá thôn

UBND xã

Hội đồng BTGPMB dự án, UBND xã, trưởng thôn, tư vấn

4

Phát tờ khai, hướng dẫn các hộ kê khai

25/3 đến 05/4/2019

Nhà VH các thôn

HĐ BTGPMB, Đơn vị tư vấn, UBND xã

HĐ BTGPMB, tư vấn, CB địa chính, Trưởng thôn

5

Kiểm kê hiện trạng đất và tài sản, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc trên đất

05/4 đến 10/4/2019

Thực địa

HĐ BTGPMB, Đơn vị tư vấn, UBND xã

HĐ BTGPMB, tư vấn, CB địa chính, Trưởng thôn

6

Vận động các hộ kê khai, kiểm kê và tham mưu giải quyết đơn, lập hồ sơ theo quy định để trình UBND thành phố ký quyết định kiểm đếm bắt buộc (nếu có)

11/4 đến 20/4/2019

Các hộ gia đình

UBND xã

UBND xã, MTTQ xã, đơn vị tư vấn, trưởng thôn

7

UBND xã xác nhận tờ khai về đất, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất.

21/4 đến 25/4/2019

UBND xã

UBND xã

UBND xã, Cán bộ địa chính, trưởng thôn

8

Hoàn thiện danh sách, nguồn gốc sử dụng đất, các giấy tờ liên quan đến của các hộ có đất thu hồi

26/4 đến 30/4/2019

UBND xã

Hội đồng BTGPMB dự án

Hội đồng BTGPMB, đơn vị tư vấn, UBND xã, Cán bộ địa chính, Trưởng thôn

9

Lập phương án BT, hỗ trợ GPMB

01/5 đến 10/5/2019

Trụ sở đơn vị tư vấn

Đơn vị tư vấn

HĐ BTGPMB, UBND xã, đơn vị tư vấn, cán bộ địa chính

10

Niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB

11/5 đến 29/5/2019

UBND xã, Nhà VH thôn

UBND xã

UBND xã, trưởng thôn

11

Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB trình phòng TNMT và UBND thành phố phê duyệt

30/5 đến 05/6/2019

Trụ sở đơn vị tư vấn

Hội đồng BTGPMB dự án

HĐ BTGPMB, UBND xã, đơn vị tư vấn, cán bộ địa chính

12

Niêm yết công khai QĐ thu hồi đất, PA bồi thường, hỗ trợ GPMB

10/6 đến 14/6/2019

UBND xã

UBND xã

UBND xã, đơn vị tư vấn, Trưởng thốn

13

Tổ chức chi trả tiền theo phương án BT, HT GPMB đã duyệt (3 lần)

20/6 đến 30/6/2019

Nhà VH thôn

Chủ đầu tư

HĐ BTGPMB, UBND xã, đơn vị tư vấn, trưởng thôn

14

Vận động các hộ nhận tiền và tham mưu giải quyết đơn, lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định để trình UBND thành phố ký quyết định cưỡng chế (đối với hộ không nhận tiền, bàn giao mặt bằng).

01/7 đến 25/7/2019

Hộ dân

UBND xã

UBND xã, MTTQ xã, trưởng thôn

15

Tổ chức cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công (nếu có)

Xong trong tháng 7/2019

Thực địa

UBND xã

UBND thành phố, các phòng ngành liên quan của TP, UBND xã

III. Tổ chức thực hiện:

1. Khẩn trưởng tổ chức thực hiện, tập trung cao rút ngắn thời gian hoàn thành công tác thu thập hồ sơ đất đai của các hộ, chuẩn bị tài liệu phục vụ lập phương án chi tiết, đảm bảo đúng yêu cầu và đúng các quy định của Nhà nước.

2. Bám sát ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố, phối hợp với các phòng, ngành của thành phố, UBND xã và các trưởng thôn nơi có đất thu hồi trong dự án và các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB.

3. Hội đồng BTGPMB dự án và UBND xã Song Mai báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố quy định, để kịp tháo gỡ nhưng khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở và phối hợp giữa các đơn vị.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và TĐC thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp và nghiêm túc thực hiện.


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:74

Số lượt truy cập: 48613