Kế hoạch quản lý môi trường Dự án Phát triển các đô thị tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Vay vốn ADB

Ngày đăng: 09-01-2019
|
Lượt xem:

GIỚI THIỆU
1.    Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) – bản cập nhật- cho tiểu dự án Bắc Giang là một trong năm EMP đã được chuẩn bị cho các tiểu dự án thuộc dự án Phát triển các đô thị hành lang lần thứ hai tại Việt Nam. Ba EMP khác của dự án Phát triển các đô thị hành lang lần thứ hai tại Sa Pa và Móng Cái. Các EMP riêng rẽ này rất tổng hợp và được phát triển như công cụ quản lý độc lập. Nội dung về GMS và các Tiểu dự án tại Việt Nam được nêu chi tiết trong Báo cáo đánh giá môi trường ban đầu (IEE) mà sẽ được cập nhật để trình bày những sự thay đổi liên quan tới vị trí và công nghệ của tất cả các hợp phần.

2.    Theo Biên bản ghi nhớ của đợt công tác về việc rà soát Dự án (Hiệp định vay số 3353-VIE) tại Bắc Giang, Lào Cai, Móng Cái từ ngày 29 tháng 7 tới ngày 03 tháng 8 năm 2017 giữa Đoàn công tác của ADB về việc cập nhật Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), Kế hoạch quản lý Môi trường (EMP), các báo cáo về môi trường và xã hội của Tiểu dự án Bắc Giang sẽ phải được cập nhật. Hiện nay, thiết kế chi tiết của Hợp phần 1- Hợp phần xây dựng đường đô thị- và Hợp phần 3- Cải thiện hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường- đã được hoàn thành. Do đó, theo các yêu cầu được nên trong Sổ tay Quản lý Dự án, EMP của các hợp phần này phải được trình lên ADB trước khi thực hiện đấu thầu. 

3.    EMP này dành cho Hợp phần 1 và 3 sẽ tích hợp mọi sự thay đổi về kỹ thuật, thể chế (so với thiết kế cơ sở) và các thông tin về biện pháp giảm thiểu, chương trình quan trắc cho ba giai đoạn thực hiện Dự án (giai đoạn tiền thi công, giai đoạn thi công và giai đoạn vận hành) sẽ được nêu một cách chi tiết.

Xin mời dowload toàn bộ văn bản chi tiết tại đây 


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:9

Số lượt truy cập: 40057