Hội thảo Quản lý bãi chôn lấp Bắc Giang do Hiệp hội Đô thị Việt Nam tổ chức và được Hiệp hội đô thị Ca Na Da tài trợ

Ngày đăng: 07-11-2019
|
Lượt xem:

Căn cứ kế hoạch trao đổi giữa Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) và Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN). Ngày 6/11/2019, tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 thành phố Bắc Giang đã tổ chức Hội thảo Quản lý bãi chôn lấp Bắc Giang. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tiến Tùng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 thành phố cùng các đồng chí là cán bộ phụ trách dự án “Tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị”, có ông Doug Hickman, Larry Gardner và Ben Van Nostrand là chuyên gia môi trường đô thị Canada cùng các đồng chí điều phối dự án.


Trong những năm qua, công tác quản lý chất thải rắn luôn được quan tâm, chú trọng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản, pháp luật về quản lý chất thải rắn. Tuy nhiên, việc xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm khắc phục và nâng cao công tác quản lý, thu gom chất thải rắn, từ ngày 5-8/11/2019, Liên đoàn các đô thị Canada (FCM) và Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) tổ chức hội thảo về kế hoạch sử dụng bãi chôn lấp thành phố Bắc Giang hiện tại và trong tương lai, đồng thời tư vấn phương án đề xuất kỹ thuật và những vấn đề cần giải quyết phù hợp với điều kiện tự nhiên, tạo ra một môi trường xanh – sạch – đẹp cho thành phố Bắc Giang.


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:73

Số lượt truy cập: 48595