Cầu Đồng Sơn tại thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang. 

Ngày đăng: 10-01-2019
|
Lượt xem:

1. Tên công trình: Cầu Đồng Sơn tại thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang. 
2. Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.
3. Nội dung và Quy mô xây dựng:
- Xây dựng cống hộp BTCT qua kênh thủy lợi, tải trọng thiết kế ≥ 10 tấn, tần suất thiết kế P=4%.
 - Xây mới 01 cống qua kênh tưới thủy lợi.


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:79

Số lượt truy cập: 49846