Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.

Ngày đăng: 10-01-2019
|
Lượt xem:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.
2. Cấp công trình: công trình dân dụng, cấp IV.
3. Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Sơn.
4. Địa điểm xây dựng: xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang.
5. Giá trị dự toán xây dựng công trình:  713.966.000 đồng.
(Bằng chữ: Bảy trăm mười ba triệu chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)./.
      Trong đó:
+ Chi phí xây dựng:    571.714.000 đ
+ Chi phí QLDA:    17.058.000 đ
+ Chi phí Tư vấn:    61.517.000 đ
+ Chi phí khác:    29.679.000 đ
+ Chi phí Dự phòng:     33.998.000 đ
+ Tổng cộng:    713.966.000 đ
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.
7. Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Xương Giang.


8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
-  TCVN 4601: 2012 - Công sở cơ quan nhà nước - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 9362:2012 - Nền, nhà và công trình tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 2737:1995 - Tải trọng và tác dụng - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXDVN 9202:2012 - Xi măng xây trát.
- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. Ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21/12/1999 của Bộ Xây dựng.
- TCVN 4513: 1988: Cấp nước bên trong.
- TCVN 4474: 1987: Thoát nước bên trong.
- TCXD 33: 1985: Cấp nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình.
- TCXD 51: 1984: Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày18/02/1996 của Bộ trưởng Bộ XD;
- Quyết định 23/2012/QĐ-TTg Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn.
9. Các thông tin khác:
Quy mô đầu tư xây dựng:
Nhà làm việc: Thay mới hệ thống cửa gỗ đã xuống cấp. Cửa thay mới làm bằng cửa nhựa nhôm kính dán an toàn dày 6.38mm. Cạo bỏ lớp sơn hiện trạng lăn sơn lại màu vàng nhạt kết hợp màu vàng sẫm gờ phào chỉ. Khu vệ sinh phá bỏ lớp gạch ốp lát hiện trạng, thiết bị vệ sinh đã hỏng. Lát lại gạch chống trơn viên 300x300, ốp gạch viên 300x600 cao 1,8m, thiết bị vệ sinh thay mới.


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:95

Số lượt truy cập: 49867