Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2018 Dự án Phát triển các đô thị tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2

Ngày đăng: 10-01-2019
|
Lượt xem:

Báo cáo giám sát môi trường 6 tháng đầu năm 2018 là một báo cáo tổng hợp chung của các tiểu dự án thành phần Bắc Giang; Lào Cai; Quảng Ninh. Nội dung báo cáo đề cập đến các vân đề sau:Tiến độ thực hiện dự án; Khung quản lý và giám sát môi trường;Tình trạng thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường; Giám sát chất lượng môi trường; Lưu ý về việc không tuân; Kết luận và khuyến nghị.

- Công tác thi công ngoài hiện trường cho đến thời điểm này: (i) Tại Bắc Giang có 2 gói thầu BG1 và BG2 đang được thi công với khối lượng công việc đã hoàn thành khoảng 8,0% và 25,0% tương ứng; BG3, BG4 đang trong giai đoạn đánh giá HSDT; BG5 đang thiết kế chi tiết.
- Nhìn chung các hoạt động về bảo vệ môi trường và an toàn lao động đã được các Nhà thầu tuân thủ theo Kế hoạch bảo vệ môi trường. Một số hoạt động tuân thủ chưa tốt như: Thiếu tủ thuốc cứu thương tại công trường; chưa có thùng chứa rác thải nguy hại; một số khu vực chưa dọn dẹp sạch sẽ sau một ngày thi công… đã được yêu cầu khắc phục trong quý sau.
- Đánh giá mức độ tuân thủ: Khá


Video Video

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

số lượng truy cập số lượng truy cập

Đang truy cập:8

Số lượt truy cập: 40053